Głównymi celami projektu są wprowadzenie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie nauczania wielojęzycznego  oraz innowacyjnego, doskonałego jakościowo nauczania przedmiotów z grupy matematyczno-przyrodniczych. 


Ściśle związane z realizacją powyższych założeń są także inne cele projektu:  podniesienie kompetencji językowych poprawiających efektywność nauczania, w tym nauczania wielojęzycznego, nabycie, doskonalenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności metodycznych w zakresie wielojęzycznego, zintegrowanego i innowacyjnego nauczania przez odkrywanie szczególnie w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, szersze wykorzystanie technologii  informacyjno-komunikacyjnych w codziennej praktyce zawodowej, zwiększenie możliwości aktywnego uczestnictwa w kontaktach i projektach  międzynarodowych, nawiązanie kontaktów mogących zaowocować współpracą międzynarodową oraz aktualizacja wiedzy na temat kultury i osiągnięć naukowych krajów iberoamerykańskich.

Aby sprostać temu wyzwaniu zaplanowaliśmy kilka działań, które pozwolą skutecznie zrealizować zamierzone cele:
1) Przygotowanie kadry do wprowadzenia wielojęzycznego, zintegrowanego i innowacyjnego nauczania zwłaszcza przedmiotów matematyczno-przyrodniczych odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w zaplanowanych szkoleniach, a następnie stopniowe wprowadzanie nabytych umiejętności do standardu nauczania w naszej szkole i propagowania ich stosowania wśród innych nauczycieli. Nowatorskie podejście do wielojęzycznego nauczania i wprowadzanie zintegrowanego innowacyjnego nauczania przedmiotów przyrodniczych wspomaganego najnowocześniejszymi technologiami, jest długotrwałym procesem, który zamierzamy odpowiedzialnie i skutecznie realizować, również poprzez współpracę międzynarodową.
2) Jako zespół szkół, którego patronem jest Mikołaj Kopernik jesteśmy zobowiązani do "poruszenia Ziemi", dlatego też w ramach naszego projektu wprowadzimy Kopernikański Dzień Naukowy jako cykliczne coroczne wydarzenie w naszej szkole oraz rozpoczniemy przygotowania do wprowadzenia wielojęzycznego nauczania. Dzień Kopernikański będzie to równocześnie Dzień Projektowy w gimnazjum, poświęcony przedmiotom ścisłym. Uczniowie gimnazjum prezentować będą ciekawe projekty gimnazjalne, zaś uczniowie licealni prowadzić będą dla innych uczniów liceum i gimnazjum lekcje przedmiotów ścisłych, również wielojęzycznie, co sprawi, że nauczanie przedmiotów przyrodniczych w naszej szkole zyska większą skuteczność, popularność, uznanie i europejski wymiar. Organizacja Kopernikańskiego Dnia Naukowego przebiegać będzie wg następującego planu:
każda klasa przygotowuje prezentację osiągnięć naukowych (z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych) z wybranego kraju – prezentuje sylwetki 1 lub 2 najwybitniejszych naukowców i ich osiągnięcia, pokaz eksperymentów – 15 min lekcja dla innych uczniów; każda klasa przygotuje także plakat w wersji elektronicznej (PDF) i papierowej ilustrujący wybrany temat. Podczas gali rozpoczynającej jedna osoba z klasy w stroju symbolizującym wybranego naukowca lub jego osiągnięcie wystąpi w sali gimnastycznej w dwóch zdaniach zachęcając do obejrzenia lekcji "uczniowie dla uczniów". Odbędą się 15minutowe lekcje uczniowie dla uczniów w przydzielonych salach w systemie rotacyjnym - każda lekcja pokazana będzie np. trzykrotnie różnym odbiorcom. Lekcje te będą oceniane w formie konkursu – jury  złożone z nauczycieli i uczniów będzie oceniać każdą klasę w różnych aspektach: strój przedstawiciela, lekcja, plakat – w zakresie merytorycznym i kreatywnym podejściu do tematu.
3) Jako szkoła przygotowująca się do wprowadzenia nauczania wielojęzycznego do swojej oferty edukacyjnej - jest to niespotykane w Polsce innowacyjne podejście do nauczania, związane z wieloletnimi doświadczeniami szkoły w nauczaniu dwujęzycznym, a obecnie próbą implementacji tych doświadczeń w kierunku nauczania wielojęzycznego, zamierzamy wprowadzać elementy języka hiszpańskiego w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych zwłaszcza w zakresie realizowania projektów związanych z Kopernikańskim Dniem Nauki, ale także na zajęciach dodatkowych dla uczniów wykazujących zainteresowanie nauką wielojęzyczną z udziałem języka hiszpańskiego.
4) Dodatkowo zorganizujemy roczny, dzielnicowy konkursu z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, zakończony wyjazdem najlepszych uczniów na warsztaty z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, poszerzające i pogłębiające wiedzę uczniów.
Organizacja Kopernikańskiego Dnia Naukowego podniesie prestiż szkoły wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej i wpłynie na wzrost efektywności wielojęzycznego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych postrzeganych jako atrakcyjne. Także organizacja konkursów matematycznych w korelacji z przedmiotami przyrodniczymi ma istotne znaczenie w tym aspekcie. 

Realizacja powyższych celów i działań wpłynie w istotny sposób na wizerunek szkoły, postrzeganej jako innowacyjna i doskonała placówka realizująca we wzorcowy sposób kształcenie na III i IV etapie edukacyjnym.

1/17

IBCLIL

Odwiedziło nas:

Zainteresowanych projektem!

XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie

ul. Bema 76

01-225

Kontakt:

telefon: +48 22 632-75-70

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now